Friday, August 6, 2010

2: Kecanggihan Teknologi Punca Utama Seks Bebas

Seks bebas pada masa kini sering kali dikaitkan dengan remaja. Istilah 'remaja' berasal daripada bahasa Latin "Adolescere". John Pieget (Lapu,2010) menyatakan psikologi adalah usia saat individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak itu tidak lagi berada di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan berada pada tingkat yang sama. Kartono (Lapu,2010) mengemukakan pendapatnya bahawa kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggeris, juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Kesannya, mereka membentuk satu perilaku yang menyimpang.

Daryanto(1997), berpendapat kenakalan atau dari segi kata dasarnya nakal, adalah suka berbuat tidak baik, suka menganggu atau suka tidak patuh, malah kenakalan adalah perbuatan nakal, perbuatan tidak baik dan bersifat mengganggu ketenangan orang lain; tingkah laku yang melanggar norma masyarakat. Kenakalan remaja adalah disebabkan oleh pelbagai faktor iaitu faktor peribadi, faktor keluarga yang merupakan yang utama (Willis,1994), mahupun faktor persekitaran yang berpotensi dalam membentuk perilaku seorang anak (Mulyono,1995).

Seks bebas adalah hubungan sosial yang dilakukan diluar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia pelacuran (Antonim,2010). Seks bebas ini adalah akibat kemasukan budaya Barat ke dalam budaya Timur yang bertentangan sama sekali. Seks bebas berisiko besar kepada remaja kerana akan menjurus kepada kehamilan luar nikah. Justeru itu, tindakan susulan yang diambil bagi mengelak malu akan perbuatan seks bebas adalah menggugurkan kandungan. Pengguguran juga adalah satu risiko besar yang akan menjurus kepada kematian.

Jika dilihat dari segi sejarah, perlakuan seks bebas sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Jahiliah dulukala. Zaman di mana pemikiran masyarakat Arab pra-Islam yang sangat tenggelam dalam "tanah lumpur" kebodohan dan kegelapan. Dalam masyarakat sering berlaku pertikaian dan pembunuhan, kekejaman dan menanam anak perempuan. Potret sosial mereka begitu gelap, amat primitif dan jauh dari peradaban.

Gejala tidak sihat dan bertentangan dengan budaya Timur ini adalah akibat kecanggihan teknologi. Hal yang demikian, melalui ruang siber atau teknologi internet yang merobohkan batas dunia dan media televisyen yang menyajikan hiburan, informasi serta berita terkini. Di era kehidupan dengan sistem komunikasi global, dengan kemudahan mengakses informasi baik melalui media cetak, TV, internet, serta DVD cetak rompak yang berleluasa dikalangan masyarakat, tentunya memberikan manfaat yang besar kepada kehidupan kita. Namun, perkembangan teknologi yang baik dan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi para remaja telah disalahgunakan. Bahkan, rancangan di televisyen serta media-media berbaur porno (termasuk CD dan DVD porno yang mudah diperolehi) akan menjadi semakin dekat dengan para remaja untuk melakukan seks bebas. Selain itu, trend penggunaan telefon bimbit yang berleluasa serta penjualan video lucah di tempat terbuka dan boleh dibeli atau diperolehi oleh sesiapa pun tanpa mengira usia nyata meruncingkan lagi permasalahan ini.

Ditambah pula, perasaan ingin tahu dalam jiwa remaja dan ingin mencuba telah menjuruskan mereka kepada budaya Barat yang diagung-agungkan itu. Kemudian, media-media teknologi yang ingin mengaut keuntungan pada dasarnya telah menaburkan fahaman bahawa perbuatan seks bebas itu dianggap lumrah dan menyenangkan. Hal ini bermula dengan adegan bercium, pergaulan bebas, bertukar-tukar pasangan, dan kemudian penayangan kisah percintaan gay dan lesbian yang tersedia di media-media teknologi ini.

Berleluasanya gejala seks bebas ini adalah kerana kurangnya pegangan agama di kalangan remaja masa kini. Hal ini, ada kalanya tidak terlalu diperhatikan oleh ibubapa yang sibuk dengan kerja dan kegiatan mereka. Jika remaja tidak mendapat pegangan agama yang kukuh nescaya mereka jauh daripada Tuhan dan pastinya tingkah laku mereka menyeleweng.
Di Malaysia sendiri, seks bebas ini telah menjerumus remaja untuk melakukan pembuangan bayi. Kes pembuangan bayi ini semakin berleluasa disebabkan kecanggihan teknologi komunikasi yang berpengaruh dalam perlakuan sesual remaja. Terlalu banyak kes yang berlaku sehingga membimbangkan pelbagai pihak. Limpahan gambar, video dan unsur-unsur prono amat mudah didapati di alam maya dan dengan kecanggihan tekonologi memudahkan lagi bahan-bahan ini dimuat turun ke dalam telefon bimbit dan komputer riba untuk dikongsi serta dibawa kemana sahaja.

Sumber:

http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2010&dt=0312&pub=kosmo&pg=ps 02.htm

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0429&pub=Utusan Malaysia&sec=Bicara Agama&pg=ba 02.htm