Thursday, August 12, 2010

3. Plagiarime atau plagiat atau ciplak

Plagiarisme merupakan satu isu yang sukar dibendung kerana tahap kesedaran yang pelbagai dikalangan pelajar dan pengajar adalah kurang. Di dalam kebanyakan situasi, pelajar dikatakan tidak sedar mengenai isu ini disebabkan tiada pengetahuan mengenai isu tersebut atau melakukannya secara tidak sengaja.

“ Part of the dilemma is that many students are unfamiliar what determines plagiarisme and the stumble into it, unawares, not only because they never learned to use sources, but sometimes because they have been taught that research means plagiarisme” ( White:205).

Hal yang demikian kerana pengetahuan pelajar adalah terhad untuk membuat sesuatu tugasan, justeru meletakkan petikan rujukan daripada karya penulis asal dengan tepat dalam penulisan mereka. Menurut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka, perkataan Plagiarisme bermaksud perbuatan meniru atau mengutip sebahagian atau keseluruhan karya orang lain tetapi mengakui karya tersebut sebagai usahanya sendiri.

Dalam bidang akademik, gejala menciplak oleh pelajar, profesor dan penyelidik dianggap sebagai penyelewengan akademik dan pesalah boleh dikenakan hukuman berat termasuklah digantung atau dibuang dari universiti. Dalam bidang kewartawanan pula, plagiarisme dianggap sebagai pencabulan etika kewartawanan dan pemberita yang didapati menciplak akan dikenakan tindakan tatatertib termasuklah digantung atau diberhentikan kerja. Individu yang ditangkap kerana disabit melakukan plagiat ini mendakwa bahawa mereka tidak berniat untuk melakukan kesalahan tersebut. Hal yang demikian berlaku kerana kegagalan mereka dalam mengemukakan petikan serta sumber rujukan.

Perkembangan internet telah merancakkan lagi gejala plagiat ini kerana sesuatu artikel atau rencana itu dipaparkan sebagai teks elektronik. Ini telah menjadikan proses menyalin hasil kerja orang lain dengan lebih mudah melalui teknik atau kaedah "potong dan tampal" atau "Copy & Paste” daripada sesuatu laman web. Gejala plagiarisme juga merupakan perbuatan yang tidak beretika dan saling tak tumpah konsepnya seumpama merompak. Ia terjadi apabila seseorang menghasilkan semula atau menciplak hasil ilmiah milik orang lain samada dalam bentuk perkataan, idea-idea atau penemuan-penemuan tertentu. Ada beberapa bentuk plagiarisme yang diamalkan. Antaranya ialah, penipuan secara langsung perkataan-perkataan, perenggan atau sebarang bahan yang diambil daripada bahan terbitan orang lain tanpa usaha yang sewajarnya dalam mengiktiraf sumber asal bahan ilmiah tersebut atau pengubahsuaian perkataan-perkataan orang lain juga tanpa memberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Dengan teknologi 'dunia di hujung jari' melalui internet pada masa kini, diakui seseorang pelajar mampu menyiapkan kertas kerja atau tesisnya dengan jalan pintas yang cepat.

Sebab dan Musabab Amalan Plagiarisme ini Dalam Kalangan Pelajar

Disini kita akan menyatakan beberapa sebab dan musabab amalan plagiat ini dalam kalangan pelajar.

Pertama, pelajar kurang mahir dalam mencari maklumat. Hal yang demikian, pelajar itu tidak didedahkan kepada kemahiran untuk mencari maklumat atau bahan itu dengan betul. Maka, pelajar itu akan mengalami kesulitan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Situasi ini menyebabkan pelajar cenderung untuk melakukan plagiat. Sepatutnya, para pelajar harus didedahkan dan diberi tunjuk ajar mengenai kemahiran mencari maklumat. Yang dikatakan kemahiran mencari maklumat ini termasuklah cara untuk menyelidik dan mengetahui objektif utama sesuatu tugasan bagi mendapatkan sesuatu fakta yang tepat. Melalui cara ini, tugasan pelajar itu akan nampak lebih kreatif dan berkualiti.

Keduanya, masa yang diperuntukan untuk menyiapkan sesuatu tugasan tidak mencukupi. Kebiasaannya, pelajar dikehendaki mengambil lima atau enam subjek bagi setiap semester. Kemudian, boleh dikatakan setiap subjek itu diberikan tugasan dan tempoh masa untuk menghantar adalah sama. Hal ini menjadi beban kepada pelajar dan menjurus mereka melakukan plagiat. Malahan timbul idea untuk mengambil hasil kerja orang lain dan dijadikan hasil sendiri.

Ketiganya pula, suasana pembelajaran yang berbeza dengan suasana disekolah dahulu. Pada peringkat sekolah atau matrikulasi, para belajar ibarat anak burung dimana guru akan menyuapkan dengan nota-nota dan maklumat tambahan. Jadi, tugas pelajar semasa di peringkat sekolah atau matrikulasi ini hanyalah menyalin sahaja tanpa perlu mencari apa-apa bahan yang diperlukan semasa sesi pembelajaran. Tetapi apabila mereka berjaya menjejakkan kaki di universiti, amalan disuap ini tidak lagi diteruskan oleh para pensyarah. Para pelajar haruslah berdikari dalam memenuhi keperluan sesi pembelajaran di universiti, dengan mencari nota-nota kuliah itu sendiri. Sesetengah pelajar yang tidak dapat menyesuaikan diri dalam situasi di universiti akan ketinggalan dan tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan nota-nota kuliah atau maklumat untuk dipelajari. Dengan itu, pelajar tersebut akan cenderung untuk mengambil jalan mudah dengan melakukan amalan "potong & tampal" ini, atau lebih dikenali "copy & paste" demi menyiapkan sesuatu tugasan.

Keempatnya, kurangnya kesedaran mengenai plagiarisme. Kebanyakan pelajar tidak mengetahui erti sebenar plagiarisme. Anggapan pelajar mengatakan tidak menjadi satu kesalahan menciplak hasil kerja orang lain. Sepatutnya pelajar haruslah kreatif dalam membuat sesuatu tugasan itu agar tugasan itu menjadi tugasan yang berkualiti, bukannya dengan meniru atau menciplak sebulat-sebulat fikiran orang lain dalam menyiapkan sesuatu tugasan itu. Justeru itu, para pensyarah atau tenaga pengaja disarankan untuk membuat satu sesi bagi membicarakan gejala ini dan menyelesaikan masalah para pelajar agar tidak terus menjerumus ke arah gejala plagiarisme ini. Para pelajar sendiri haruslah menitikberatkan isu ini kerana mereka yang akan menerima implikasi yang buruk sekiranya amalan ini diteruskan.

Kelima, kekurangan dalam persediaan untuk menyiapkan tugasan. Amalan plagiarisme ini semakin menjadi satu pilihan pelajar dalam menyiapkan tugasan kerana tidak mempunyai perancangan dari segi masa yang baik. Sekiranya persediaan yang awal tidak dilakukan terlebih dahulu, kerja yang dihasilkan tidak memuaskan dan tidak berkualiti. Akibatnya, pelajar terbabit akan dikenakan tindakan untuk membuat semula tugasan yang diberikan, maka pelajar akan berasa tidak bersemangat, malah cenderung melakukan plagiat kerana menyatakan banyak masa terluang telah habis kerana menyiapkan tugasan tersebut.

Akhir sekali adalah sifat pelajar itu sendiri. Hal yang demikian kerana, seseorang pelajar itu telah dididik daripada peringkat sekolah rendah untuk menyalin dan meniru sahaja tanpa perlu berusaha sendiri. Apabila berjaya ke menara gading juga dikatakan bukanlah dengan usahanya sendiri tetapi dengan melakukan plagiat. Justeru itu, kebanyakan pelajar tidak dapat meneruskan pelajaran mereka kerana telah ketinggalan. Akhirnya telah membawa mereka untuk menamatkan pelajaran dengan lebih awal. Ada juga yang berjaya menghabiskan pelajaran di universiti tetapi mereka tidak membuat tugasan yang diminta itu, mereka telah membayar kepada pelajar yang lebih pandai dan dapat sesuaikan diri dalam persekitaran universiti untuk melakukan tugsan mereka itu.

Kesimpulan yang dapat dibuat disini adalah akan lahir mahasiswa dan mahasiswi yang mempunyai kecemerlangan dalam peperiksaan tetapi mereka tidak mampu dalam membuat sesuatu kerja. Maka apabila menempuh alam perkerjaan mereka akan dianggap hanya berlagak dengan sijil, diploma, ijazah tetapi tidak mampu menjalankan kerja atau tugasan yang diberikan. Situasi ini telahpun berlaku di negara kita ini, dimana mahasiswa dan mahasiswi tidak dapat menyesuaikan diri di alam pekerjaan dan menyiapkan tugasan mereka sedangkan CGPA mereka adalah sangat baik sekali. Justeru itu, amalan palgiarisme ini harus dibendung agar dapat melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang berkualiti bagi menjana tenaga kerja negara.

Mengelakkan daripada Melakukan Plagiarisme

  1. Semua bahan yang diambil daripada karya orang lain haruslah membuat kutipan kurung atau citation atau kurungan kecuali pengetahuan umum. Iaitu maklumat yang terdapat dalam buku teks atau hamper semua karya dalam satu topik.
  2. Ketika mengambil kata-kata orang lain, kutipan atau kurungan tidak cukup. Tetapi haruslah dinyatakan dengan jelas.
  3. Parafrasa bererti meletakkan bahan dengan kata-kata sendiri , tidak menetapkan kata-kata orang lain.
  4. Tetapi parafrasa juga adalah bahan yang memerlukan kutipan kurung atau kurungan.
  5. Nyatakan citation atau nota kaki.
Petikan-Petikan akhbar:

Utusan Malaysia Online - Forum

Utusan Malaysia Online - Terkini

Utusan Malaysia Online - Rencana

Artikel Menarik:

http://www.valdosta.edu/~cbarnbau/personal/teaching_MISC/plagiarism.htm

Sumber:

http://ms.wikipedia.org/wiki/ciplak

http://pkukmweb.ukm.my/~library/inspirasi5.pdf

http://belia2010.blogspot.com/search/label/plagiarisme

http://azizankadir.com/plagiarism-fenomena-atau-trend.html